Gemeenteraad - mondelinge vragen en initiatieven


2014.02.10 MV toestand sociale woningen bomenwijk - uitgebreid.doc
2014.02.10 MV stavaza moskee.doc
2014.02.10 MV positionering maandagmarkt en paasfoor tijdens mijn restaurant.doc
2013.11.18 MV moskee attakwa brandveiligheid.doc
2013.11.18 MV het winkelpersoneel spreekt.doc
2013.10.14 MV verwijdering staatsieportretten.doc
2013.10.14 MV taxibedrijven.doc
2013.10.14 MV tarifiŽring IMOG.doc
2013.09.10 MV wienerberger.doc
2013.09.10 MV moskee attakwa.doc
2013.09.10 MV doortrekkersterrein.doc
2013.06.10 MV toepassing nieuwe GAS-wet.doc
2013.06.10 MV Nederlands taalgebruik aanmoedigen.doc
2013.03.11 MV wienerberger.doc
2013.03.11 MV onveiligheid jaagpad.doc
2012.09.10 MV biennale interieur (3).doc
2012.09.10 MV Groeningeheem.doc
2012.07.09 VO gedachtenwisseling met korpschef.doc
2012.07.09 MV problemen op doortrekkersterrein.doc
2012.06.11 MV sharia4Kortrijk.doc
2012.06.11 MV onderzoek nieuwe moskee.doc
2012.06.11 MV evaluatie negenpuntenplan.doc
2012.04.02 MV roken op terrassen (Jan).doc
2012.04.02 MV overbevolking scholen.doc
2012.03.12 MV proeftuin Leylab glasvezel.doc
2012.03.12 MV belasting op voetpadbedekking.doc
2012.02.23 SV bewakingspersoneel musea wet Tobback.doc
2012.02.13 AM budget politiedotatie.doc
2012.02.06 MV masterplan Kortrijkse zwembaden.doc
2012.01.31 SV kostprijs designtoilet.doc
2012.01.09 AM voorstel bijeenkomst gemeenteraad veiligheidsbeleid.doc
2012.01.03 SV delegatie Tainan ikv Smart City.doc
2011.12.12 MV toekomstproject Howest Magdalena.doc
2011.12.12 MV onthaal anderstalige inwoners.doc
2011.11.14 VO Gemeentelijke Holding.doc
2011.11.14 MV zerotolerantie.doc
2011.11.14 MV Overbekeplein.doc
2011.11.14 AM2 afschaffen premie wonen.doc
2011.11.14 AM afschaffen premie wonen.doc
2011.11.04 SV vertegenwoordiging gemeentelijke holding.doc
2011.10.10 MV nieuwe huisstijl Kortrijk.doc
2011.10.10 MV financiele situatie Kortrijk.doc
2011.10.10 MV drugproblematiek.doc
2011.09.12 RE mensenrechten Oezbekistan.doc
2011.09.12 MV niet doorstorten extra-dotatie PZvlas.doc
2011.09.12 MV handelsdistrict cd&v-feest.doc
2011.07.04 RV De Puzzel - inschrijving vakantieregeling.doc
2011.07.04 RE onveiligheid Kortrijk - winkeldiefstal GAS.doc
2011.07.04 RE onveiligheid Kortrijk - meer middelen en personeel.doc
2011.07.04 RE onveiligheid Kortrijk - lokaal integraal veiligheidsplan.doc
2011.07.04 RE onveiligheid Kortrijk - combitaks.doc
2011.07.04 MV vrijzinnig centrum mozaiek.doc
2011.07.04 MV stadskrant artikels publiciteit.doc
2011.07.04 AM strat veiligheids- en preventieplan gemeenschapswachten.doc
2011.06.10 SV verrekening wedde directeur Kanaal 127.doc
2011.06.10 SV invulling en verloop kabinetten.doc
2011.06.06 AM reglement sociale economie (6).doc
2011.05.09 MV parkeergelegenheid Bellegem.doc
2011.04.11 RV stilleggen Bissegem-koerse.doc
2011.04.11 MV verkeershandhaving.doc
2011.04.11 MV toegangscontrole winkelwandelgebied.doc
2011.04.11 AM reglement sociale economie (2).doc
2011.03.17 SV seizoensbrochure cultuurcentrum.doc
2011.03.14 RV heraanleg N43 Pottelberg.doc
2011.02.14 MV stand van zaken defibrillatoren.doc
2011.02.14 MV parkeerkaart voor zorgverstrekkers.doc
2011.02.14 MV evaluatie cadeaubonnen.doc
2011.02.14 MV Guldensporenviering 2011 (Jan).doc
2010.11.08 MV toestand commissariaat Overleie.doc
2010.11.08 MV gevaar draadloze netwerken.doc
2010.11.08 MV Privacycommissie save party zone.doc
2010.10.12 MV op boodschap naar auchan.doc
2010.09.13 MV onveiligheid zwevegemsestraat.doc
2010.09.13 MV mogelijke verhoging BID-belasting.doc
2010.07.12 MV verfransing Aalbeke.doc
2010.07.12 MV naamgeving Budapark (Jan).doc
2010.07.12 MV Kortrijk Conge budabeach (3).doc
2010.05.12 MV biobrandstoffen.doc
2010.03.08 MV zondagswinkelen.doc
2010.03.08 MV Kortrijk Weide politie en fuif.doc
2010.03.08 MV BID-belasting.doc
2010.02.08 MV sms-parkeren (Isa).doc
2009.12.07 MV verkeerssituatie kluifrotonde.doc
2009.12.07 MV cambio autodelen.doc
2009.11.09 MV weekend- en nachtvergoeding brandweer.doc
2009.11.09 MV tijdelijk sluiting doortrekkersterrein.doc
2009.10.12 MV vertrekpremie schepenen5.doc
2009.09.14 MV Engelse wandeling Da Shake.doc
2009.07.13 MV tweedaags conclaaf Knokke.docx
2009.07.13 MV herziening stadsvisie investeringen.doc
2009.05.04 MV woonwagens.doc
2009.05.04 MV advies staatsveiligheid.doc
2009.04.06 MV gemeentelijke administratieve sancties.doc
2009.02.09 MV verbouwingswerken De Oude Dekenij.doc
2009.02.09 MV bestemming NMBS-loods fuifzaal.doc
2008.11.17 MV gasleidingen.doc
2008.10.13 MV speelpleintjes.doc
2008.09.01 MV brandweer zonevorming.doc
2008.06.09 MV Streuvelshuis.doc
2008.06.09 MV Budastrand.doc
2008.05.05 MV brandweer - bijpost Heule.doc
2008.04.14 MV horecabeleidsplan (2).doc
2008.04.14 MV Handelsdistrict stemming.doc
2008.03.10 MV smulboomgaarden.doc
2008.03.10 MV bezoldigde activiteiten CBS.doc
2008.03.10 MV bewakingscameras.doc
2007.11.01 MV parkeerkaarten medische beroepen.doc
2007.11.01 MV 10 minuten gratis parkeren.doc
2007.11.01 MV 10 minuten gratis parkeren - ext.doc
2007.08.27 MV zigeunerpark.doc
2007.08.27 MV uitwijzingsbeleid.doc
2007.08.27 MV private bewaking kleizalen.doc
2007.06.27 MV Horecabeleidsplan.doc
2007.04.02 MV boekhoudpakket OC's Fiadpro_old.doc
2007.04.02 MV boekhoudpakket OC's Fiadpro.doc
2007.03.30 MV brandweer - zonevorming_old.doc
2007.03.30 MV brandweer - zonevorming.doc