Gemeenteraad - tussenkomsten


2014.02.10 TSSK spreekrechtronde (4).doc
2013.12.16 TSSK Begroting 2014 (1).doc
2013.12.09 TSSK wijziging protocol biennale interieur (26).doc
2013.12.09 TSSK vliegveld Wevelgem (10).doc
2013.11.18 TSSK verkaveling Barcosite (35).doc
2013.11.18 TSSK Rally 6 uren van Kortrijk (1).doc
2013.10.14 TSSK Streekpact Resoc (6).doc
2013.07.01 TSSK samenstelling algemene vergadering Sportplus (15).doc
2013.07.01 TSSK nieuw retributie voor inname openbaar domein containers (31).doc
2013.07.01 TSSK gebruiksovereenkomst Kortrijk Voetbalt (4).doc
2013.07.01 TSSK belasting op bankautomaten (20).doc
2013.06.10 TSSK gemeentelijke holding (3).doc
2013.06.10 TSSK camerabewaking (17).doc
2013.05.13 TSSK gebruiksovereenkomst KVK.doc
2013.05.02 TSSK vervroegd pensioen korpschef.doc
2013.04.15 TSSK investituurdebat.doc
2013.03.25 TSSK verblijftaks hotels.doc
2013.03.25 TSSK retributie valse alarmmeldingen (11).doc
2013.03.25 TSSK heffing op logies (8).doc
2013.03.25 TSSK begroting 2013.doc
2013.03.25 TSSK Parkeerretributies (9).doc
2013.03.11 TSSK kapitaalsverhoging Publi-T (23).doc
2013.03.11 TSSK Verkeerssituatie Minister Tacklaan (31).doc
2013.02.04 TSSK voorzitterschap raad en commissies.doc
2013.02.04 TSSK armoedetoets.doc
2012.09.10 TTSK hoogdringendheid biennale interieur (3).doc
2012.09.10 TSSK samenwerkingsovereenk. PZ Vlas (2).doc
2012.07.09 TSSK Lokaal toewijzingsreglement (39).doc
2012.06.11 TSSK biennale interieur (3).doc
2012.04.02 TSSK allerhande.doc
2012.04.02 TSSK AGB Buda - Budafabriek (2).doc
2012.03.12 TSSK allerhande.doc
2012.02.06 TSSK Visitatiecommissie Stedenfonds (4).doc
2012 02 13 TSSK Veiligheidsdebat (3).doc
2011.12.12 TSSK sluiting vzws (5).doc
2011.12.12 TSSK jaarverslag Parko (23).doc
2011.12.12 TSSK gas - 3 nieuwe inbreuken (10).doc
2011.12.12 TSSK dotatie politiezone Vlas (40).doc
2011.11.14 TSSK huurovereenkomst politiecommissariaat Sint_Amand (13).doc
2011.11.14 TSSK afschaffing premies wonen (19).doc
2011.10.10 TSSK subsidiedorpskranten (8).doc
2011.10.10 TSSK neerzinkbare paaltjes (20).doc
2011.09.12 TSSK sluiting vzw's (1 2 3).doc
2011.07.04 TSSK gebruiksovereenkomst KVK (6).doc
2011.07.04 TSSK debat criminaliteit - strategisch veiligheids- en preventieplan (24).doc
2011.06.06 TSSK verlenging duurzaamheid-veiligheidspremies (19).doc
2011.06.06 TSSK Psilon jaarverslag 2010 (1).doc
2011.05.09 TSSK Vliegveld Wevelgem (11).doc
2011.05.09 TSSK Ontwikkelingskader Leieboorden (19).doc
2011.04.11 TSSK Buda Fabriek subsidiering EFRO (1).doc
2011.03.14 TSSK inhuurneming ingebruikgeving werkwinkel (12).doc
2011.02.14 TSSK camerabewaking (18).docx
2010.12.13 TSSK Budget OCMW.docx
2010.11.08 TSSK convenant integratie uitbreiding (31).doc
2010.11.08 TSSK betalend parkeren broeltorens (25).doc
2010.11.08 TSSK Stedenfonds voortgangsrapport (3).doc
2010.11.08 TSSK Masterplan stationsomgeving (4).doc
2010.10.12 TSSK Jeugdbeleidsplan 2010-2013 (31).doc
2010.10.12 TSSK 2de budgetwijziging 2010 (30).doc
2010.10.11 TSSK invoeren betalend parkeren (27).doc
2010.07.12 TSSK site Callens verkeersdrukte (15).doc
2010.07.12 TSSK openingstijden containerparken (22).doc
2010.05.10 TSSK veldverwarming KVK (55).doc
2010.05.10 TSSK brandweer autopomp Aalbeke (19).doc
2010.05.10 TSSK afvaardiging in intercommunales (3).doc
2010.05.10 TSSK Psilon waarborgstelling (51).doc
2010.05.10 TSSK Jaarverslag openbare bibliotheek (21).doc
2010.04.12 TSSK toelage KVK (14).doc
2010.03.08 TSSK reglement speelstraten (15) pers.doc
2010.03.08 TSSK financiering cvba Kortrijk Voetbalt (21).doc
2010.03.08 TSSK afsprakennota toerisme (6).doc
2009.12.14 TSSK toekomstvisie Vlasmarkt (1).doc
2009.12.14 TSSK retributiereglement 2010 (6).doc
2009.12.14 TSSK budget 2010.doc
2009.12.07 TSSK wijziging politieverordening (6).doc
2009.12.07 TSSK wijziging eindejaarspremie brandweer (1).doc
2009.12.07 TSSK samenwerkingsovereenkomst stationsomgeving.doc
2009.12.07 TSSK regeling van de werkzaamheden stoelendans.doc
2009.12.07 TSSK erfpacht dell'anno (4).doc
2009.12.07 TSSK brandweer reorganisatie SAH (17).doc
2009.12.07 TSSK aanpassing subsidie alarmknoppen (26).doc
2009.11.09 TSSK belastingsreglement BID 2010 (29).doc
2009.10.12 TSSK tweede budgetwijziging (24)5.doc
2009.10.12 TSSK aankoop fietsenstallingen (16)5.doc
2009.09.14 TSSK textielinzameling (13).doc
2009.09.14 TSSK strategisch.doc
2009.09.14 TSSK grond- en pandendecreet (8-9).doc
2009.09.14 TSSK gemeentelijke.doc
2009.09.14 TSSK doortrekkersterrein reglementen (10).doc
2009.09.14 TSSK betalend parkeren (16).doc
2009.07.13 TSSK diversiteitsplan 2010-2012 (28) pers.doc
2009.07.13 TSSK afschaffing premie zonnepanelen (14) pers.doc
2009.03.09 TSSK gemeenteraad erkenning moskee Attakwa_old.doc
2009.03.09 TSSK gemeenteraad erkenning moskee Attakwa.doc
2009.02.09 TSSK. humanitaire hulp aan Gaza (32).doc
2009.02.09 TSSK. afschaffen lidgeld stedelijke openbare bibliotheek (32).doc
2009.02.09 TSSK. Vliegveld Wevelgem (13).doc
2009.01.12 TSSK. Regionaal Centrum Werk en Sociale Economie (15).doc
2008.12.15 TSSK. begroting 2009 (2).doc
2008.12.08 TSSK. jaarverslag en jaarrekening JOC en Jeugdinfra (29.30).doc
2008.11.17 TSSK. politieverordening (16).doc
2008.09.08 TSSK. reglement heffingen op onbebouwde percelen (17).doc
2008.07.14 TSSK. reglement markten en kermissen (28) pers.doc
2008.06.09 TSSK. premie veilig en duurzaam wonen (20).doc
2008.05.05 TSSK. reglement bijz. projectsubsidie integatie (38).doc
2008.05.05 TSSK. bezoldiging burgemeester en schepenen (3).doc
2008.04.14 TSSK. subsidies gehandicapten (32).doc
2008.04.14 TSSK. gem saneringsbijdrage - waterbelasting (26).doc
2008.02.11 TSSK. rijksarchief contract (7).doc
2008.01.14 TSSK. buurt- en nabijheidsdiensten Bledi (3.2).doc
2007.12.10 TSSK. inbraakpremies.doc
2007.12.10 TSSK. alternatieve gerecht maatregelen.doc
2007.11.12 TSSK. verhoging parkeertarieven.doc
2007.07.09 TSSK. statuten stedelijke musea motivatie (1.14 ev).doc
2007.04.16 TSSK. xpo aanstelling kandidaten.doc
2007.04.16 TSSK. veiligheids en preventieplan (3.14).doc
2007.04.16 TSSK. streekpact.doc
2007.03.12 TSSK. begroting 2007.doc
2007.02.12 TSSK. ict-raamcontracten.doc
2007.02.12 TSSK. bestuursakkoord.doc
2007.01.14 TSSK. straatnamen (1.14).doc